Helsinki Vene23 båtmässan bästa cabin resebåt är Grandezza 30 CA

17.02.2023

På Vene 23 Båt-mässan i Helsingfors valdes för 24. gången nu Mässans båtar ut bland de nyheter som visades. I år 2023 är mässans resebåt Grandezza 30 CA.

Vinnarna utsågs bland de tre finalisterna i varje kategori. Med mässans båtpriser vill vi föra båtbranschen framåt och ge operatörer ett erkännande för framgångsrik produktutveckling. I urvalet ägnades särskild uppmärksamhet åt nyhetsvärdet. Dessutom beaktades design-, struktur- och utrymmesutnyttjandeidéer, utrymmenas funktionalitet och ergonomi, pris-kvalitetsintryck och lämplighet för användningsändamålet.

På Båt 23 Båt-mässan presenteras 380 båtar, från vilka en panel av båttidningsredaktörer valde ut finalisterna till mässans båtar. Vinnarna utsågs av en jury bestående av Harry Broman från Eurofins Expert Service, Tomi Peurakoski, redaktör för Vene-lehti, Jouko Saarinen, redaktör för Kippari -tidning, Jan Sjölund, chefredaktör för Venemestari -tidning och Totalvene.fi , och Tom Wilenius från Traficom, samt nya medlemmar med ett nordiskt perspektiv, en svensk Lars-Åke Redée, chefredaktör för tidningen Båtliv, och Atle Knutsen, chefredaktör för norska tidningen Båtmagasinet. Juryn som valde ut mässans båtar karakteriserade den vinnande båten enligt följande: